Board logo

标题: 供水胶囊使用说明 [打印本页]

作者: GJB    时间: 2009-4-8 13:19     标题: 供水胶囊使用说明

1、        供水罐内壁必须保证光滑平整,不得有焊渣毛刺,以免损伤胶囊。
2、        罐体上下法兰内口端面必须倒为圆角,以免运行中棱角损伤胶囊。
3、        安装时应避免金属利器,铁钩等撬、拉、以免划伤扎透胶囊。
4、        罐体内充水口中处应加设半圆、光滑保护装置。以免在缺水时罐内气压将胶囊局部压入管通面损坏。
5、        储存中应注意不,不得长时间日光爆晒,存放温度过高,防止胶囊早期老化,影响使用寿命。
6、        不得使用胶囊接触油类及化学溶剂等,以防损坏胶囊。
欢迎光临 供水胶囊 (http://hbjb.net/) Powered by Discuz! 7.0.0